Poradna

Informace a žádanka k vystavení exportního PP ZDE.


ŘÁD PRO UDĚLOVÁNÍ TITULU KLUBOVÝ ŠAMPION KRÁSY ČR

Vydáno dne 16. 01. 2008 (převzato ze stránek www.kchk.cz)

I.ŘÁD PRO ZADÁVÁNÍ ČEKATELSTVÍ KLUBOVÉHO ŠAMPIONA KRÁSY (ČKŠ).

1) ČKŠ se uděluje pouze na oblastních klubových výstavách pro knírače, na celostátní klubové výstavě a na celostátní speciální výstavě kníračů. Na těchto výstavách je možné zadávat i titul Res ČKŠ.

2) ČKŠ se uděluje psům a fenám zvlášť v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů.

3) Navrhnout psa nebo fenu na udělení ČKŠ může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.

4) ČKŠ není nárokové a uděluje se jen při mimořádných exterierových kvalitách jedince.

5) ČKŠ se uděluje psovi a feně oceněné známkou "výborný 1".

6 ) Pokud jedinec oceněný jako "výborný 1" již má přiznaný titul "Klubový šampion krásy ČR", může získat ČKŠ jedinec oceněný známkou "výborný 2".

7) Získání ČKŠ potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání ČKŠ.

II.PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU KLUBOVÝ ŠAMPION KRÁSY ČR

1) Získání 5x ČKŠ nejméně ve dvou výstavních sezonách (t.j. kalendářních rocích) od minimálně 3 rozhodčích.

2) Minimálně jedno ČKŠ musí být získáno na klubové výstavě kníračů nebo na celostátní speciální výstavě kníračů.

3) Velký knírač musí mít složenou zkoušku všestranného výcviku 1.stupně ( ZV 1, IPO 1, VPG 1, ZPU 2).

4) Členstvím majitele v KCHK ČR.

Po splnění podmínek pro zadávání titulu "Klubový šampion krásy ČR" zašle majitel psa nebo feny osvědčení o ČKŠ a fotokopii průkazu původu, u velkých kníračů doklad o vykonané zkoušce osobě, pověřené předsednictvem KCHK vyřizováním agendy, spojené se zadáváním titulu, která vydá potřebný doklad a diplom o udělení titulu.

Adresa:

Ing. Arch.Martina Kaprálková

Na Padesátem 6

100 00 PRAHA

Tel: 606 848 176

martina@dalaj.cz