Přihláška členství zde


Souhlas zákonného zástupce pro nezletilé žadatele o členství zde


Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů zde


Peníze za členství (500,- / nezletilý 250,- / rok) poukažte na číslo účtu Beskydské pobočky KCHK: 670100-2208661448/ 6210

V případě použití poštovní poukázky typu A je adresa majitele účtu:
Magdalena Ludíková, Hornická 52, 702 00 Moravská Ostrava